Proč pít vodu z kohoutku

Kohoutková vs balená

Stále spousta lidí nosí ze supermarketů balíky PET lahví s vodou a přitom jim teče z kohoutku vysoce kvalitní pitná voda, která podléhá pravidelné kontrole.
Voda z kohoutku je vždy čerstvá, kvalitní a vyvážená
Voda z vodovodu je: • vždy čerstvá, ve vysoké kvalitě a vyhovující teplotě • zdravá • neustále kontrolovaná • bez přísad • levná • bez kalorií

Velkou nevýhodou balené vody je riziko jejího nevhodného skladování. Kvalita balených vod se může na cestě za spotřebitelem výrazně změnit, pokud není dodrženo základní pravidlo „Uchovávejte v chladu, chraňte před přímým slunečním světlem.“ Spousta obchodů toto pravidlo nedodržuje. Chyba nemusí být jen na straně obchodníka, ale i na straně spotřebitele např. umístěním zásob na balkón nebo jiné místo, kam svítí slunce. Ve vodě, i když je uzavřena v obalu, totiž dál bují život. Voda je živým systémem, žijí v ní organotrofní bakterie. Teplo a sluneční světlo jim samozřejmě svědčí, množí se velmi rychle. U balené vody oproti kohoutkové nemáte v době koupě jistotu, co se týče obsahu kolonií bakterií.
Některé balené vody obsahují nevyvážený obsah minerálů, voda z kohoutku lidský organizmus nezatěžuje.

Doporučený obsah minerálů podle Státního zdravotního ústavu

Látka Ca Mg K Na Cl SO4-2 NO3
Hodnota > 40-80 mg/litr 20 mg/litr > 1 mg/litr < 20 mg/litr < 25 mg/litr < 240 mg/litr < 10 mg/litr

Mnohé z balených vod (zejména minerální vody) těmto doporučením nevyhovují. Výrobci minerálních a pramenitých vod jsou povinni uvádět na etiketách lahví složení vody, které můžete s tabulkou porovnat. Voda z kohoutku by měla uvedené limity splňovat

Voda z kohoutku je ekologická
Voda z kohoutku ušetří spoustu kilometrů dopravy ke spotřebiteli. A nejen to. Nezatěžuje životní prostředí odpadem.
Plastové lahve zatěžují životní prostředí i přesto, že naše republika patří v EU mezi nejlepší v třídění a recyklaci odpadů.
Jedna PET láhev (1,5 l) váží cca 40 gramů a výroba jedné lahve znamená ekvivalentní spotřebu 80 gramů ropy.

Voda z kohoutku je mnohonásobě levnější
S plastovým obalem souvisí i vysoká cena balené vody. Češi se tak vrací k pití vody z kohoutku doma i v restauracích.

Jednoduché počítání

Jednoduché počítání

Zdroj dobříšské vodovody

Dobříšská vodovoda je kvalitní pitnou vodou z podzemních zdrojů, které se ukrývají v brdských lesích.

Osm vrtů bylo vybudováno v Trnové u Dobříše a v této lokalitě se využívají i stávající pramenní zářezy.

Další vrty Vodohospodářská společnost Dobříš postupně budovala v lokalitách Brodce a Lipíže, nověji pak v prameništi Svatá Anna.

V současné době jsou nové zdroje budovány v lokalitě Sychrov.

Zásobování města je pokryto kvalitní vodou z podzemních zdrojů a podléhá pravidelné kontrole.

Dobříšská vodovoda splňuje všechny přísné hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody.